«نفس» انسان همواره با احساسات، هیجانات، خواسته ها، آرزوها، کشش ها، وگرایش ها و...، و«عقل» وی با عقیده، باور، علم، معرفت،  فکر، و اندیشه و... سروکار دارد. احساسات وهیجانات، معمولاً با بالا رفتن فشار خون، تند شدن ضربان قلب،  انقباض  در ناحیه سینه و تنگی نفس، و تفکر و اندیشه،معمولاً با خسته شدن مغز، سنگین شدن سر و خیره شدن چشم ها به یک نقطه همراه می گردد. سروکار آدم های احساسی نوعاً با کلماتی مانند: قلب، دل، سینه، محبت، عشق، دوستی، و...، و افراد اهل تفکر و اندیشه با کلماتی چون: منطق، استدلال، رأی، نظر، فکر، عقل، خرد و ... می باشد.