چرخه حیات در زمبن تا ابد ادامه نخواهد یافت.
تقدیر حکیمانه آفریدگار متعال، این نیست که زمین، تا ابد بر مدار خود گرد خورشید بگردد، خورشید هم بنا نیست همواره نور افشانی کند، و بالاخره ستارگان زیبا بنا نیست تا ابد شب هایی زیبا بیافرینند و برای زمینیان چشمک بزنند. این نظام، بهم خواهد خورد و این بنای عظیم، در هم کوبیده خواهد شد، وپس از آن نه از زمین اثری خواهد ماند و نه از  خورشید فروزان و از ستارگان زیبای آسمان خبری. این، تقدیر قطعی خداوند است واحتمال تخلف در آن صفر است.
*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ـ
دانشمندان با اندازه گیری انرژی موجود در سراسر گیتی به این نتیجه رسیده اند که میزان انرژی که امروزه در یک بخش از کیهان تولید می شود تنها نصف چیزیست که دو میلیارد سال پیش تولید می شد. مسئله‌ ای که نشان می‌ دهد که جهان دارد به آرامی می‌ میرد. جامع ترین ارزیابی دانشمندان از کل انرژی تولید شده در عالم نشان می دهد این میزان در مقایسه با حدود ۲ میلیارد سال پیش به نصف رسیده است. حالا و با توجه به این ارزیابی بی سابقه که با استفاده از قدرتمندترین تلسکوپهای سراسر جهان صورت گرفته است گروهی از دانشمندان بین المللی به این نتیجه رسیده اند که عالم در حال مرگ تدریجی است. سیمون درایور از دانشگاه استرالیای غربی که هدایت تیم گاما را بر عهده داشته می گوید: ما در این پروژه از شمار قابل توجهی از تلسکوپهای زمینی و فضایی استفاده کرده ایم تا بتوانیم دقیق ترین اندازه گیری ها را درباره تولید انرژی در بیش از ۲۰۰ هزار کهکشان انجام دهیم. با آغاز انفجار بزرگ، تولید انرژی در عالم در حدود ۱۳.۸ میلیارد سال پیش اوج گرفت و همزمان بخشی از این انرژی در قالب جرم به دام افتاد. در واقع زمانی که ستاره ای می درخشد، بخشی از جرم خود را به صورت انرژی راهی اعماق فضا می کند و این همان فرمولی است که آلبرت انیشتن ارایه کرد: E=mc۲. دانشمندان بر این باورند که بخش اصلی انرژی عالم پس از انفجار بزرگ در سراسر آن منتشر شده و حالا این ستارگان هستند که با عناصر درون شان یعنی هیدروژن و هلیوم انرژی بیشتری راهی عالم می کنند. آنها با استفاده از قدرتمندترین تلسکوپهای عالم به این نتیجه رسیده اند که تولید انرژی به تدریج در حال کاهش یافتن است. آنها این فرآیند را در بیش از ۲۱ طول موج نوری مختلف نمایش داده اند. (چهارشنبه 21 مرداد 1394 - خبر آنلاین)