تبلیغات
دفتر یادداشت

پست ثابت

پنجشنبه 12 شهریور 1394  09:23 ق.ظ


نوشته شده توسط: ابوطالب طالبی دارابی (وحدت) | آخرین ویرایش:یکشنبه 15 شهریور 1394 | نظرات() 

30 ـ جامعه و نظم:

یکشنبه 22 بهمن 1396  02:09 ق.ظ

یکی از اصلی ترین مفاهیم در بحث جامعه، مفهوم نظم است. اصولاً تصور جامعه از تصور نظم، غیر قابل انفکاک است. در مَثَل، جامعه مانند جسم و نطم به مثابه جان آن است، به عبارت دیگر جامعه موجودی است که با نظم زنده است، همان طور که بدن جاندار با ازدست دادن جان انسجام خود را از دست می دهد ودر اندک مدتی متلاشی می گردد نظم هم اگر از جامعه ای رخت بربندد، آن جامعه گرفتار هرج و مرج شده  و دیری نخواهد پایید که فرو خواهد پاشید.
این است که بشر از همان زمانی که زندگی اجتماعیش را آغاز نمود آن را همراه با نوعی نظم آغاز نمود، وتاریخ، جامعه ی بزرگ یا کوچکی را سراغ ندارد که فاقد نظم ودر همان حال به حیاتش ادامه داده باشد. 

نوشته شده توسط: ابوطالب طالبی دارابی (وحدت) | آخرین ویرایش:دوشنبه 23 بهمن 1396 | نظرات() 

29 ـ جامعه وحق مساوی افراد آن

چهارشنبه 18 فروردین 1395  07:58 ق.ظ


جامعه ها ـ معمولاً ـ با ترکبیبی از اقوام، ادیان ومذاهب مختلف تشکیل شده اند. از باب مثال: جامعه ایران، متشکل است از اقوامِ ترک، ترکمن، فارس، کرد، بلوچ، عرب. لر و...؛ وادیانِ اسلام، مسیحی، کلیمی وزرتشتی؛ ومذاهبِ سنی وشیعی و....  یا جامعه عراق، ترکیبی است از اقوامِ عرب، کرد، ترکمن و...؛ وادیانِ اسلام، مسیحی، یهودی وصابئی؛ ومذاهب: سنی، شیعی. این تنوع قومی ونیز تنوع دینی ومذهبی، هیچ گونه تأثیری در ملیّت افراد آن سرزمین نداشته ونیز باعث سلب هیچ حقی از حقوق سرزمینی آنان نمی شود. هر فردی تا زمانی که شناسنامه ایرانی یا عراقی دارد حق سرزمینی وی محفوظ خواهد بود. بلی، اگر شخص، به اختیار خود از سرزمینش اعراض، وتابعیّت سرزمینی دیگر را اخذ نماید، حقّ سرزمینی سابقش را از خود اسقاط کرده وبه جای آن از حق دیگری مشابه آن، نسبت به سرزمین متبوع جدیدش برخوردار خواهد شد.


نوشته شده توسط: ابوطالب طالبی دارابی (وحدت) | آخرین ویرایش:شنبه 28 مرداد 1396 | نظرات() 

28 ـ جامعه ومالکیت آن

جمعه 21 اسفند 1394  08:17 ب.ظ


برای مردم هر سرزمینی ـ به طور عام ـ دو نوع مالکیت وجود دارد: 
1 ـ مالکیت عمومی.
2 ـ مالکیت خصوصی.
ـ مالکیت عمومی عبارت است از: مالکیت مردم بر سرزمین خود. در این نوع مالکیت، سهم تمامی افراد ازآن سرزمین، برابر هم بوده، وبرای هیچ فردی، از هر قشری، در هر موقعیت وجایگاهی، هیچگونه امتیازی بر هیچ فرد دیگری وجود ندارد. مالکیت عمومی در برگیرنده همه دریاهای متعلق به آن سرزمین، کوهها، دشتها، بیابانها، جنگلها، معادن، هوا وفضای آن و... می باشد. بهره برداری از اموال عمومی، برای هر کسی تنها در چارچوب قانون وضع شده از سوی مردم می تواند مجاز باشد.
ـ مالکیت خصوصی ـ چنان که از نامش پیدا است ـ عبارت است از مالکیت فرد نسبت به آنچه که به وی تعلق دارد، مانند: خانه، زمین، باغ، مزرعه، اسب، گاو وگوسفند، ماشین، و... . در مالکیت خصوصی احدی حق تصرف در ملک مالک را جز به اذن وی یا ولی ویا وکیل وی ندارد. 

نوشته شده توسط: ابوطالب طالبی دارابی (وحدت) | آخرین ویرایش:شنبه 28 مرداد 1396 | نظرات() 

27 ـ جامعه وسرزمین

شنبه 15 اسفند 1394  09:28 ب.ظ


اگر بپرسیم: مالک ـ مثلاً ـ سرزمین فرانسه کیست؟ بی تردید خواهید گفت: مردم خود فرانسه. واگر بپرسیم: سرزمین فلسطین متعلق به کیست؟ بی درنگ پاسخ می دهید: خود مردم فلسطین. همچنین اگر بپرسیم: مالکیت سرزمین ایران از آن کیست: پاسخ این خواهد بود که: سر زمین ایران از آن مردم ایران است. 
از این پرسش وپاسخهای به ظاهر پیش پا افتاده چند مطلب بسیار مهم وسرنوشت ساز زیر به دست می آید:
1 ـ هر سرزمینی صاحب دارد.
2 ـ صاحب هر سرزمینی مردم خود آن سرزمین می باشند.
3 ـ هر نوع تصمیم گیری در باره هر سر زمینی تنها برای مردم خود آن سرزمین مجاز است.


نوشته شده توسط: ابوطالب طالبی دارابی (وحدت) | آخرین ویرایش:شنبه 28 مرداد 1396 | نظرات() 

26 ـ جامعه وساحت های آن

جمعه 7 اسفند 1394  09:14 ب.ظ


واژه ی«جامعه»، در مقابل واژه ی«فرد» به کار می رود. «جامعه» در تعریفی ساده وعام به مجموعه ای از انسانها گفته می شود که در یک سر زمین زندگی، واز آیین، فرهنگ، آداب ورسوم مشترکی تبعیت وبه یک زبان صحبت می کنند. جامعه نیز مانند فرد از پنج ساحت وجودی برخوردار است: 1 ـ ساحت باور. 2 ـ ساحت عواطف واحساسات. 3 ـ ساحت خواسته ها وآرزوها. 4 ـ ساحت گفتار. 5 ـ ساحت کردار. جوامع مختلف را با این ساحتها می توان مورد مقایسه قرار داد وارزشها یا ضد ارزشهای آنها را اندازه گیری نمود.

نوشته شده توسط: ابوطالب طالبی دارابی (وحدت) | آخرین ویرایش:شنبه 28 مرداد 1396 | نظرات() 

  • تعداد کل صفحات:7  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7